Hvad kan vi?

Vi kan hjælpe dig! 


Med at Mindske træk & kulde - Spare på varmeregningen - Øge værdien på din bolig - Minimere COudledning - Bedre indeklima.


For at vi kan give dig den bedst mulige pris, kommer vi ud og tjekker dit hus og tager en snak om den bedste løsning for dig.

Hvordan?

Hulmursisolering

Vi tilbyder isolering med enten papiruld eller glasuld. Hvor vi borer huller i ydervæggen, for at fylde væggen med det pågældende materiale. Vi lukker selvfølgelig hullerne igen, der vil dog altid være en lille forskel på den nye og den gamle fuge. Hvis der allerede er fyld i ydervæggen, tilbyder udsugning af dette materiale eller opfyldning. Når jeg er ude og give tilbud, vil jeg altid have et kamera med, så jeg kan se ind i jeres hulmur.

Omkostningen ved hulmursisolering er i gennemsnit tjent hjem, på 3 år. Så der spare i helt sikker på jeres varmeregning!

Loftisolering

Vi tilbyder isolering af loft med papiruld. Hvor vi starter med at hæve eller etabler gangbroen på loftet. Herefter opsættes der vindplader og indblæses isoleringen. Her anbefaler vi minimum 400 mm isolering, for at give den bedste forbedring. Dette forbedre indeklimaet i hjemmet, mindsker træk, holder bedre på varmen. Derudover øger det også jeres boligsværdi & minimere jeres CO2 udslip.